OM POEME

POEME

EvaMarie Agnelid – sång
Peter Schyborger – piano
Joakim Milder – sax
Anders Jormin – kontrabas
Johan Löfcrantz-Ramsay – trummor

EvaMarie Agnelid och Peter Schyborger, som utgör kärnan i POEME, har
under många år arbetat tillsammans med mötet mellan poesi och musik.
POEME spelar, beroende på sammanhang, med olika storlekar på ensemblen,
allt från duo och upp till kvintett, i vilken ovanstående musiker ingår.
Tyngdpunkten i musiken ligger i ett melodiskt och lyriskt, jazzmusikaliskt
uttryck.

POEME arbetar mycket med egna kompositioner där texterna, som är på
svenska, är hämtade från olika poeter såsom t.ex. Edith Södergran, Octavio
Paz, Karin Boye, Harry Martinson, Kristina Lugn m.fl, flertalet är tonsatta av
Peter Schyborger.

Förhållandet mellan röst och instrument är angeläget. Att alla delar i
musiken finns med på lika villkor, där ingen del är underordnad den
andra. Att tonsätta poesi som inte från början är skriven för ett musikaliskt
sammanhang är en oerhört spännande utmaning.
I mötet mellan ord och toner händer något som inte alltid går att förutsäga.
Man kan samtidigt uppleva att många texter, när man möter dem, har en egen
musikalisk gestik som går att fånga upp. Det gäller i att ta sig tid att lyssna in
orden och deras naturliga inneboende uttryck.

Improvisationen i musiken är en viktig del som POEME ständigt arbetar på att
utveckla på många sätt, både instrumentalt och vokalt men också i samspelet.
POEME vill med sina klanger ta med lyssnaren på en resa bland bilder, tankar
och stämningar.

Den 12 januari 2011 hade POEME release på sin första CD, ”IDYLL”.
Skivan spelades in i Nilento Studio utanför Göteborg i slutet av september 2009.